Polityka prywatności

Poniżej przedstawionych zostało kilka zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies, w związku z korzystaniem ze strony internetowej http://regimis.pl/.
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, prosimy o kontakt.

 • Kto jest administratorem Twoich danych?

  My, czyli REGIMIS Studio Sportu i Rekreacji Jacka Włuki z siedzibą w Łodzi. Nasze dane znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7292497553.

 • Jak możesz się z nami skontaktować?
  • listownie: ul. Oazowa 2, 93-433 Łódź,
  • e-mailowo: biuro@regimis.pl.
 • Jakie masz prawa?
  • dostępu do Twoich danych,
  • ich poprawiania,
  • żądania ich usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • przenoszenia Twoich danych.
 • Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

  Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych http://www.giodo.gov.pl/.

 • Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzanym?
  • wykonanie umowy np. prowadzenie list uczestników zajęć, obsługa karnetów, kontakt;
  • marketingowym polegającym na przesyłaniu informacji o charakterze organizacyjnych oraz marketingowym, a na podstawie Twojej dodatkowej zgody również za pomocą wiadomości wysyłanych na mój adres e-mail lub numer telefonu.
 • Czy musisz podawać nam swoje dane?

  Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz jednak mógł skutecznie dokonać zapisu na zajęcia sportowe.

 • Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  • Art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO.
   Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu własnych usług.
  • Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Twój adres e-mail i numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług
   drogą elektroniczną
   oraz art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.
 • Komu przekażemy Twoje dane?
  • Dostawcy narzędzi (obsługa klientów – program Fitness-Manager, obsługa poczty, newsletterów oraz smsów),
  • Kurierom oraz poczcie.
 • Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Przez czas:

  • trwania umowy oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń;
  • prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail oraz numer telefonu. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 • Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

  Tak.
  Do jakich państw?
  Do Stanów Zjednoczonych. Masz prawo otrzymania kopii Twoich danych, które zostaną tam przekazane.
  Na jakiej podstawie przekażemy dane?
  Standardowych klauzul umownych opisanych w art. 46 RODO.

 • Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

  Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:

  • na potrzeby marketingu bezpośredniego – takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  • na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.