AK - Adam Kacprzak

Adam Kacprzak


Student Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Pedagogika Kultury Fizycznej i Zdrowotnej. Ukończył Szkołę Kaskaderów Filmowych „13” w Łodzi. Instruktor Gimnastyki Sportowej – ukończenie Gdańsk. Ratownik medyczny oraz Ratownik WOPR.